Pengertian Parikan Lengkap

pengertian parikan lengkap

pengertian parikan lengkap –  Parikan, bisa saja bagi lebih dari satu kita pernah mendengar atau lebih-lebih pernah mempelajarinya. Dulu, sementara masih di bangku SD dan SMP, dalam pelajaran bahasa jawa mengupas terhitung berkenaan parikan. Parikan sendiri sama layaknya pantun, tapi menggunakan bahasa jawa. Dari wikipedia, pengertian parikan tersedia dalam dua versi, bahasa jawa dan bahasa indonesia. Berikut saya kutipkan pengertian parikan berasal dari wikipedia.org:

Pengertian Parikan atau kidungan adalah salah satu bagian dalam kesenian tradisional ludruk. Di dalam ludruk, tersedia tiga tipe parikan sementara bedayan (bagian awal permainan ludruk). Yaitu, lamba (parikan panjang yang memuat pesan), kecrehan (parikan pendek yang kadang waktu berfaedah menggojlok orang) dan dangdutan (pantun yang bisa memuat kisah-kisah kocak).

Pengertian Parikan Lengkap

Masih berasal dari wikipedia, dalam versi bahasa jawa, pengertian parikan adalah sebagai berikut:
Parikan iku unèn-unèn kang dumadi seka rong ukara. Ukara sepisanan kanggo narik kawigatèn, kang kapindho minangka isi. Parikan iki kaya pantun nanging mung rong larik. Parikan migunaake purwakanthi swara.pengertian parikan lengkap

Jenis – Jenis Parikan

Ana 2 tipe parikan yaiku

Parikan sing dumadi saka rong gatra (parikan tunggal)
Parikan Sing dumadi saka patang gatra (parikan rangkep)

 

Berikut umpama umpama parikan e sing kula jupuk saka Pepak Basa jawa SD, SMP, lan sederajat

Contoh parikan
1. Sepet sepet, Sawone mentah
– Diempet empet, selak ra betah

2. wedang bubuk, gula jawa.
– Yen kepethuk, ati lega

3. Wajik klethik, gula abang
– Aja suthik, yen tumandhang

4. Kembang jagung, dipethik Cina
– barang wis kadhung, dikapakna

5. Godhong kecipir, mrambat kawat
– Najan gak mampir, nanging liwat

6. Manuk kutut, manggunge ngganter
– yen ra nurut, bisa keblinger

7. Manuk emprit, menclok godhong tebu
– Dadi murid, sing sregep sinau

8. Yen kembang kembange lamtara, dudu kembang wora wari
– Mumpung sira isih mudha, sing taberi ngati ati

9. Esuk nyuling sore nyuling, sulinge arek Yogyakarta
– Esuk eling sore eling, sing dieling ora rumangsa

10. Awan awan aja keluyuran, ana pak mantri numpak sekuter
– kapan kapan saya keturutan, duwe kanca sinaune pinter

11. Yen kembang kembange kacang, dudu kembange puspa nyidra
– Sih cilik dikudang kudang, bareng gedhe gawe rekasa.

12. Esuk nembang sore nembang, tembange asmaradana
– esuk ngadhang sore ngadhang, sing diadhang ra teka teka

Baca terhitung : Contoh Iklan Baris Poskota

 

Contoh Parika Lainnya

Contoh parikan jawa
-Manuk emprit menclok godhong tebu, Dadi murid sing sregep sinau
-Kutha Kendal Kali wungu, Ajar kenal karo aku
-Manuk kutut manggunge ngganter, Yen ra nurut bias keblinger
-Esok nyulingsore nyuling, Sulinge arek Surabaya, Esok eling sore eling, sing dieling ora rumangsa
-Esok nembang sore nembang, tembange asmaradana, esok ngadhang sore ngadhang, sing diadhang ra  teka-teka
-Nembang mlathi, warna peningganda wangi, Watak putri perlu setiti angati-ati
-Korek gambar klenthing, kula ndherek wonten wingking
-Wedang jeruk tanpa gula, Aja sok umuk tanpa guna
-Wajik klethik gula jawa, Luwih bejik sing prasaja
-Tawon madu ngisep sekar, Dadi guru perlu sabar
-Semarang kaline banjir, Aja sumelang ora dipikir
-Manuk emprit, nucuk pari, Dadi murid, sing taberi.
-Manuk tuhu, mencok pager, Yen sinau, dadi pinter.
-Gudheg manggar, bumbune mrica ketumbar. Lamun sabar, bisa lejar sarta bingar.pengertian parikan lengkap
-Kembang kencur, tinandur tepining sumur. Sapa jujur, bakal luhur klawan makmur
-Esuk nakir sore nakir, sing ditakir godhong plasa. Esuk mikir sore mikir, sing dipikir mung golek bandha.
-Jangan kacang jangan kara, kaduk uyah kurang gula, Piwelingku mring pra mudha, aja wedi ing rekasa.
-Yen kembang kembang cempaka, dudu kembang arum dalu, Mumpung sira isih mudha, den asregep ngudi ngelmu
-Wedang bubuk, tanpa gula, Ja sok ngantuk, gelis tuwa

Parikan Jawa Lucu

1. Jumat kliwon udane gerimis

enake ngopi karo mendoan

Tak sawang sawang koe tambah manis

sayange koe ra ngajak balikan

 

2. Wet kates jumlah e papat

tuku jamu katutan paku

Wesss rausah sambat

jodohmu iku sebenere aku

 

3. Suwe ora mangan ketan

ketane digoreng sangan

Suwe ora ketemu mantan

ketemu pisan aweh undangan

 

4. Sega liwet lawuhe jlantah

sega rawon kurang uyah

Ampun tanglet kapan nikah

pacar mawon kulo dereng gadah

 

5. Esuk-esuk cuacane cerah

Golet kerja sing barokah

Kancane wis pada nikah

Lhaa saya nglamar ae susah

 

6. Dino Jumat dino Minggu

lungo wedangan srawung kekancan

Rindune kumat pengen ketemu

neng kok kelingan wes dadi mantan.

 

7. Yuk paiti tuku blewah

Ngombene serabi lungguh mbegagah

Wes diragati ngentekno sawah

kok tambah dirabi tonggo sebelah

 

8. Dolan Semarang

pas tanggal limolas

Wis kadung sayang

Blas ora digagas

 

9. Tuku gendis nek Pasar Minggu

ojo lali tuku madu

Hai manis apa kabarmu

aku rindu bersama dengan senyummu

 

10. Kitab kuning kitabe santri

tahu tempe menu sarapan

Ayo kabeh sing sregep ngaji

tak usahlah kelingan mantan

Parikan Jawa Lucu

 

11. Kitab kuning kitabe santri

tahu kuning mengerti Kediri

Ayo santri seng sregep ngaji

siapa tau oleh anake kyai

 

12. Fadli Zon numpak vespa

Rocky Gerung numpak jaran poni

saya suuzon ama adinda

diam termenung apa abis dihamili

 

13. Sore-sore masak rempelo ati

mak bedhundhug ono wong edan

Piye wis tak tresnani 1/2 mati

malah jebul kowe main wedokan

 

14. Paijo ngasah belati

belati gawe mbeteti gurami

Masio koe ngayelke ati

tapi saya cinta 1/2 mati

 

15. Mancing undur-undur olih sepuluh

mlayu ngalor kolore pedhot

Sopo sing nandur bakale ngunduh

ngunduh ora nandur jenenge codot

 

16. Melayu melayu karo ponakan

mancing iwak nang kali serayu

Lagi mlaku weruh wong pacaran

sing lanang elek sing wadon ayu

 

16. Tuku sego duite ilang

tekan omah entuk ketan

Eehh saya hanya rela bilang

hei apa kabar mantan?

 

17. Lagi bal-balan kecocok paku

ora nulungi mlh padha ngguyu

Senajan kowe wis ninggal aku

tetep tek menanti sekuat-kuate atiku

 

18. Kembang dahlia kembang krisan

kegawa angin tiba nang ratan

Percuma esih nyimpen perasaan

nek wis ora bisa saja bisa dadian

 

19. Ngedusi wedhus nganggo banyu

neng cedak kalen ngisor wit lumbu

Ra ngurus opo jawabmu

pokmen i love you

 

20. Sore-sore pengen tumbas buah duku

sing tak tuku tambah putu ayu

Rasane loro atiku

nek ngerti mantane jebul luwih ayu

 

Parikan Jawa Lucu

21. Sego liwet, lawuhe jlantah

Sega rawon, kurang uyah

Ampun tanglet kapan nikah

Pacar mawon, kulo dereng gadah

 

22. Kayu glugu digraji-graji

Kayu nonggo dinggo lemari

Dasar ayu kog pinter ngaji

Akeh joko sik arep ngrabi

 

23. Semarang kaline banjir

Mergo wayah musim udan

Mantan ojo dipikir

Seng segel akeh nang dalan

 

24. Minggu ko lali ngopi

Ngopi keren titik menyang cafe

Timbang kowe loro ati

Neng njobo akeh sing liyane

 

25. Nyandung kopi gelase pecah

Morat-marit teles kabeh

Golek bojo iku sing genah

Ojo mung gaweane FBan karo lumah-lumah

 

26. Ora patek ayu ora masalah

Sing perlu isoh ngurus omah

Timbang ayu ora patek genah

Adang isuk matenge sak wayah wayah

 

28. Tuku pete tuku klambi

Ono bondo ndang budali

Saiki wayahe ngopi

Seng jogo rondo anak siji

 

29. Awan-awan golek kayu

Nggowo ondo kok wernone ireng

Okeh prawan ayu-ayu

Kok perlu rondo mok dadekke wedus ireng

 

30. Golek banyu nang pinggir kali

Dinggo raup rasane anget

Kowe ojo nganti lali

Mergo saya sayang banget

 

31. Kacang yo ketan

Nek dipangan yo gurih

Chat chatan yo pacaran

Gak dibales yo perih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *